Uw VvE beheerder in Rotterdam

Op het moment dat u eigenaar wordt van een appartement brengt dit verplichtingen met zich mee. Een van deze verplichtingen is het lidmaatschap van de VvE: de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging behartigt de algemene belangen van de leden zoals het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes, de eventueel aanwezige lift in het complex, tuinonderhoud en dergelijke. De werkzaamheden voor de VvE wordt doorgaans verricht door een aantal leden van de vereniging maar deze vrijwilligers hebben vaak te weinig tijd voor deze taken of onvoldoende verstand van zaken. Oké Wonen kan in samenwerking met Mulder Beheer BV de Vereniging van Eigenaren alle voorkomende werkzaamheden voor uw VvE in Rotterdam en omgeving uit handen nemen. Ons dienstenpakket bestaat uit:

  • Administratief en financieel beheer
  • Bestuurlijk beheer
  • Technisch beheer
  • Informatievoorziening en communicatie.

Omdat elke VvE anders is bieden wij VvE beheer volledig op maat.

Meer over onze Vve diensten

Een belangrijke taak van de VvE is het bijhouden van het ledenbestand, het innen van de jaarlijkse bijdrage van de leden, het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen en andere administratieve en financiële taken. Een tijdrovende klus waarvoor ook gedegen financieel inzicht is vereist. Mulder Beheer BV kan door jarenlange ervaring en haar uitgebreide expertise deze taken voor VvE’s Rotterdam en omgeving volledig van u overnemen. Wij beschikken over alle benodigde vakkennis, zijn betrouwbaar en nauwkeurig.

Ook het uitschrijven en organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering behoort tot de taken van Mulder Beheer BV. Uit deze verplichtingen volgen ook bestuurlijke taken: het bijwonen en desgewenst voorzitten van vergaderingen, het verzorgen van de notulen en de lijsten met actiepunten. Uiteraard worden de actiepunten nauwgezet gecoördineerd en fungeren wij als aanspreekpunt voor alle eigenaren binnen de VvE. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk in Rotterdam en omgeving.

Technisch beheer en onderhoud

Door het opstellen van een MJOP -meer jaren onderhoudsplan- zal planmatig onderhoud worden aanbesteed en uitgevoerd. Hierop houden wij toezicht. Tot de werkzaamheden behoren ook het beoordelen en vergelijken van offertes voor uit te voeren werkzaamheden. Andere taken zijn de zorg voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes zoals portieken en galerijen en de verzorging van gemeenschappelijk groen.

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar in geval van calamiteiten, klachten en storingen. Deze worden snel opgepakt en afgehandeld. Tevens verzorgen wij de verplichte verzekeringen: de opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Optioneel kunnen wij u ook adviseren over andere verzekeringen. Meer weten over onze VvE diensten in Rotterdam? Neem contact op voor vrijblijvende informatie: Mulder Beheer BV, telefoon 010 – 465 32 54 of mail naar info@mulderbeheer.com.