Uw vastgoed onze zorg !

Als u eigenaar geworden bent van een appartementsrecht wordt u automatisch lid van de betreffende vereniging van eigenaren. Dat lidmaatschap is een wettelijke verplichting.
De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van woning-, winkel- en kantooreigenaren in één complex en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de bijbehorende grond.
Mulder Beheer BV is een gerenommeerd, actief en flexibel VvE bestuurder die begrijpt dat er verschillende behoeftes bestaan binnen de verschillende VvE’s
De taken van een VvE beheerder bestaan over het algemeen uit de volgende werkzaamheden.

Administratief en financieel beheer

Het incasseren van de VvE bijdrage, muteren van het ledenbestand, debiteuren en crediteuren beheer, opstellen van jaarrekening en begrotingen, begeleiden van de kascontrolecommissie, uitschrijven en organiseren van de jaarlijkse Algemene Leden vergadering en het verzorgen van de volledige administratie.

Bestuurlijk beheer

De beheerder zal de VvE vergaderingen voorbereiden, bijwonen, indien gewenst voorzitten alsmede de notulen verzorgen. De vergaderbesluiten en de daaruit voorkomende actiepunten zullen door de beheerder worden gecoördineerd. Wij zijn het contact voor de voorzitter en alle andere leden van het bestuur en zijn aanspreekpunt voor alle eigenaren binnen de VvE.

Technisch beheer

Wij dragen zorg voor de waargenomen en aangedragen technische gebreken. Door middel van een door de leden gewenst opmaak van een MJOP ( meer jaren onderhoudsplan) zal een planmatig onderhoud traject worden aanbesteed en op de uitvoering ervan zal toezicht worden gehouden.
Tevens zal de beheerder aanvragen verzorgen, beoordelen en vergelijken van offertes voor het onderhoud en schoonmaken van de gemeenschappelijke delen van het complex. Afhankelijk van de aard en samenstelling van de Vereniging zal een en ander in nauw overleg met de technische commissie plaatsvinden.